Wyszukiwarka
Koszyk
Twoje złote:  0,00
wpłacone: 0,00
zarobione: 0,00
Liczba produktów:  0
Wartość:  0,00
Zobacz koszyk
Ponieważ Autorów i utworów przybywa – z czego trzeba się naturalnie cieszyć – konieczne stało się ustalenie pewnych ogólnych zasad, według jakich najlepiej przygotowywać teksty do publikacji. Nie będziemy tego kryć; jako Oficyna Wydawnicza dużo przychylniejszym okiem patrzeć będziemy na teksty przygotowane porządnie i według poniższych zasad. I chętniej będziemy proponować ich Autorom podpisanie umów wydawniczych i dalszą pracę redaktorską i korektorską nad ich tekstami.

Czcionka Times New Roman, wielkość 14 – ustawiamy na pasku narzędzi tekstowych. Interlinia 1,5 ustawiona w oknie Format – Akapit.

Format strony A4, marginesy 2 cm z każdej strony, orientacja pionowa – ustawiane w oknie Format – Strona.


Tekst wyraźnie dzielimy na akapity, sformatowane w oknie Format – Akapit – Wcięcia i Odstępy – Pierwszy wiersz – 1 cm. Nigdy za pomocą tabulatorów czy spacji.
Przy zastosowaniu powyższych punktów otrzymamy tekst liczący około 1800 znaków na stronę, łącznie ze spacjami, czyli tyle ile powinna zawierać strona znormalizowanego maszynopisu.

Można tekst wyjustować dla formatu pdf. Ale przy konwersji na formaty mobi oraz epub odgórnie stosujemy wyrównanie do lewej, więc nie należy wstawiać do tekstu – „żeby ładniej wyglądało” – nieuzasadnionych treścią spacji i enterów.

Należy odróżnić łącznik (-) od myślnika (–). Pierwszego, znacznie krótszego i nigdy nieotaczanego spacjami, używamy na przykład w sytuacjach: biało-czerwona, lewo- i praworęczny. Kod pocztowy 61-251. Myślnika używamy przy dialogach i jako... myślnika. Liczby, a zwłaszcza liczebniki, staramy się pisać słownie, nie za pomocą cyfr. Chyba że mowa o tekście technicznym, poradnikowym, geograficznym.

Stosujemy opcję sprawdzania pisowni. Gorąco zachęcamy do tej opcji.


Zawsze po przecinku występuje spacja (
wyjątek: przecinek dziesiętny – 3,12).


Zawsze po kropce występuje spacja (wyjątek: kropka wewnątrz skrótu – m.in., p.n.e).


Przed nawisem otwierającym i po nawiasie zamykającym wstawiamy spację, ale nie używamy spacji „od środka” ( taka wersja jest błędna ).


W tekście literackim unikamy skrótów (czyli między innymi, a nie m.in.)


Do następnej strony przechodź za pomocą ctrl + enter, nie używaj szeregu "enterów".


Stosuj oznaczenia nagłówków. Konieczna czynność, umożliwiająca stworzenie aktywnych spisów w treści. Używamy Nagłówka, Nagłówka 1, Nagłówka 2, Nagłówka 3 na oznaczania kolejnych poziomów. W zwykłym literackim tekście wystarczy Nagłówek 1 na wyróżnienie kolejnych rozdziałów. Jak to robimy? Zaznaczamy (podświetlamy) myszką tytuł rozdziału i na pasku narzędzi tekstowych w oknie style (tam gdzie zwykle widzimy słówko „domyślnie”) wybieramy właściwą opcję.

NIGDY

Nie wstawiaj wcięcia akapitowego za pomocą klawisza spacji; użycie tabulatora też jest niewskazane.


Nie używaj łącznika zamiast myślnika.

Nie wyrównuj tekstu za pomocą spacji.

Nie korzystaj z automatycznego dzielenia wyrazów.


Nie pozbywaj się sierot, czyli jednoliterowych spójników i przyimków z końca wiersza, używając tak zwanej twardej spacji.


Nie otaczaj znaku przecinka, kropki, cudzysłowu, pytajnika lub dwukropka spacjami z obu stron.

Bezwzględnie nie używaj w tekście literackim automatycznego wypunktowania. Funkcję Wypunktowanie i Numeracja należy wyłączyć za każdym razem, gdy się włączy.

Aby odpowiednio przygotować tekst do publikacji, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów.

1. Format tekstu - najwygodniejszy dla innych użytkowników jest format epub lub mobi (dla użytkowników czytników) lub pdf (dla czytających na komputerze).
Jeśli chcesz - możesz zamieścić swój utwór w jednym z tych trzech formatów, w dwóch wybranych przez siebie, albo we wszystkich trzech. Wymaga to użycia jednego z dostępnych w sieci programów do konwersji, ale dzięki temu Twój utwór może być chętniej pobierany przez osoby używające coraz popularniejszych czytników e-booków.

2. Nagłówek i stopka - w plikach typu pdf warto zaopatrzyć swój tekst w nagłówek, gdzie podajesz swoje imię i nazwisko, tytuł utworu i nazwę oficyny, czyli RW2010. W stopce można umieścić numerację stron. Robiąc konwersję do formatów epub lub mobi - można w oknie "Wydawca" wpisać nazwę oficyny www.rw2010.pl
.

3. Cenzura - to zjawisko nie występuje w serwisie. Jako Autor bierzesz pełną odpowiedzialność za swój utwór i sam musisz ocenić, czy nie naruszasz jego publikacją przepisów prawa lub dóbr osób trzecich.


4. Redakcja - również jest na Twojej głowie, dlatego postaraj się ją zrobić tak dobrze, jak tylko potrafisz. Pamiętaj - to Ty nadajesz utworowi ostateczny kształt.


5. Okładka - nie jest obowiązkowa, ale z pewnością pomaga e-bookom lepiej się sprzedawać. Dlatego lepiej, aby była...


6. Cena - musi się zawierać w przedziale od 1 do 10 złotych. Pamiętaj, że tu też panują prawa rynku i jest ostra konkurencja, dlatego nie zawsze dobrym wyjściem jest dawanie na swój utwór ceny najwyższej...


7. Fragmenty - jeśli chcesz zamieścić jakąś własną powieść, skorzystaj z możliwości opublikowania także jej fragmentu. Fragment możesz opublikować tylko w wersji gratisowej, ale zapewne tym chętniej zostanie on pobrany i jeśli się spodoba - zapewne pobrana zostanie także książka, z której on pochodzi.


Kilka spraw, które ułatwią innym użytkownikom znalezienie Twoich utworów:

1. Słowa kluczowe - postaraj się wypełnić tę kategorię rzetelnie, każde ze słów kluczowych oddzielając przecinkiem.


2. Kategoria - określ dokładnie rodzaj literacki i formę swojego utworu, tak aby w naszym katalogu zbiorów panował porządek.


3. Linki - zawsze możesz podesłać znajomym link do Twojej książki, tak aby na pewno znaleźli właśnie ją.


4. Sygnatura - jeśli bierzesz udział w forach dyskusyjnych, wrzuć link do swoich utworów w podpisie.


ROZMIARY I WYKORZYSTANIE

Maksymalny rozmiar okładki zamieszczanego utworu wynosi 500x708 pikseli i nie może być większy niż 100 KB. Plik musi mieć format *.jpg.

Maksymalny rozmiar dokumentu, czyli pliku w formacie określonym w Regulaminie nie może przekraczać 20 MB.

Pliki większe będą automatycznie odrzucane przez serwer.

Autor zamieszczając swój utwór składa jednocześnie oświadczenie, iż posiada do niego pełnię praw autorskich i w przypadku zakupu swojej pracy przenosi na użytkownika materialne prawa autorskie w części niezbędnej do korzystania z pliku.

Podstawową jednostką rozliczeniową w oficynie RW2010.pl jest jeden złoty. Wszelkie transakcje, czyli kupno i sprzedaż obiektów, odbywają się za pośrednictwem tej jednostki rozliczeniowej. Aby uzyskać złote, należy je zakupić w Oficynie RW2010.pl. Można je również wymieniać na PLN.

Użytkownik ma prawo do wykorzystania pobranego utworu do potrzeb własnych na warunkach przewidzianych w licencji.

Użytkownik nie ma prawa prezentować zakupionego utworu jako własny lub odsprzedawać go osobom trzecim.