Wyszukiwarka
Koszyk
Twoje złote:  0,00
wpłacone: 0,00
zarobione: 0,00
Liczba produktów:  0
Wartość:  0,00
Zobacz koszyk

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polityką ochrony prywatności, oraz wyłącznie dla potrzeb naszej Oficyny.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.


OCHRONA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

Utwory publikowane na łamach Oficyny RW2010 mogą być zabezpieczone w taki sposób, że podczas ich pobierania w danych pliku znajdzie się identyfikator Klienta, który daną kopię nabył na zasadach licencji.

Złamanie zasad licencji może być ścigane z mocy prawa na żądanie Autora.

Dane osobowe Klienta, który nabył licencję do oznakowanej kopii, która potem pojawiła się nielegalnie w dystrybucji poza Oficyną będą udostępniane Policji.