Wyszukiwarka
Koszyk
Twoje złote:  0,00
wpłacone: 0,00
zarobione: 0,00
Liczba produktów:  0
Wartość:  0,00
Zobacz koszyk
"Zapomniane historie" - antologia grozy

Szanowni Autorzy!

Z dumą i satysfakcją informuję, że... ruszamy z nowym projektem literackim!Regulamin konkursu na opowiadanie do antologii grozy


„Zapomniane historie”


organizowanego przez Oficynę wydawniczą RW2010

i wydawnictwo SUMPTIBUS

Poznań 2016


1. Oficyna wydawnicza RW2010 i wydawnictwo SUMPTIBUS ogłaszają konkurs na opowiadania do antologii grozy.

2. Konkurs jest otwarty; mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków z p. 3.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie do 31 maja 2016 roku na adres zapomnianehistorie@gmail.com utworu spełniającego następujące kryteria:

a) tematyka szeroko pojętej grozy; należy tu zaznaczyć, że nie dyskryminujemy żadnego podgatunku, niemniej utwory skrajnie ociekające krwią lub tuzinami wygłodniałych zombie niekoniecznie pasują do motywu przewodniego – zapomnianych historii,

b) objętość minimum 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9 000 znaków ze spacjami),

c) objętość maksimum 50 stron znormalizowanego maszynopisu (90 000 znaków ze spacjami),

d) dostarczona w pliku tekstowym, w jednym spośród czterech formatów: DOC, DOCX, RTF, ODT,

e) wysłana mailem na wskazany adres poczty elektronicznej,

f) z załączonymi w treści maila danymi kontaktowymi Autora, oraz

g) oświadczeniem, że jest to utwór oryginalny, niepublikowany i Autor posiada do niego pełnię materialnych praw majątkowych, i

h) oświadczeniem, że przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje regulamin konkursu.

4. Każdy uczestnik może wysłać do 3 opowiadań.

5. Kolegium redakcyjne pod przewodnictwem Piotra Borlika (redaktor prowadzący) w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku dokona selekcji nadesłanych utworów, wyróżniając spośród nich te, które przy spełnieniu wymienionych w p. 3 kryteriów gwarantują jednocześnie odpowiedni dla potrzeb publikacji poziom literacki.

6. Nagrodzone prace zostaną wydane w postaci antologii „Zapomniane historie” w Oficynie wydawniczej RW2010. Dodatkowo utwory nagrodzone zostaną w wydawnictwie SUMPTIBUS poddane procesowi kwalifikacji do druku i jeśli przejdą pozytywnie tę procedurę – zostaną skierowane do druku i dystrybucji na ogólnych zasadach.

7. Oficyna wydawnicza RW2010 i wydawnictwo SUMPTIBUS zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku braku zainteresowania ze strony uczestników.

8. O wynikach konkursu poinformujemy 1 września 2016 roku na stronach www.facebook.com/RW2010pl , www.facebook.com/sumptibus oraz www.facebook.com/Borlik.Piotr